Bedrijfshulpverlening

In Noorwegen vallen zaken zoals bedrijfshulpverlening onder Helse Miljø Sikkerhet = HMS met de daarbij behorende legio cursussen. Via deze link meer informatie : https://www.norskoljeoggass.no/no/virksomheten/HMS-og-Drift/