Wegennet

Welke banden gebruik ik in Noorwegen?

  • vegvesen
  • Een goede routeplanner voor Noorwegen visveg.vegvesen.no , dit is een door de staat ontwikkeld systeem en geeft veel informatie over de route, wegwerkzaamheden en nog veel meer.
  • Het Noors wegennet kan als zeer uitgestrekt bestempeld worden, goed uitgebouwd en verkeert meestal in goede staat. Omdat de bevolking voornamelijk langs de kust en in het zuiden van het land geconcentreerd is, liggen hier ook de meeste wegen en zijn deze wegen dan ook voornamelijk op deze locaties het meest uitgebouwd. Snelwegen komen maar nauwelijks voor in Noorwegen. De meeste zijn geconcentreerd rond de regio Oslo. Hier worden intensiteiten gehaald van gemiddeld 50.000 mvt/werkdag of meer, net zoals in de regio Bergen, Stavanger en Trondheim. Buiten deze gebieden en tussen deze gebieden zijn de meeste wegen niet breder dan een rijbaan met 2 rijstroken en komen de meeste intensiteiten op een gemiddelde werkdag niet boven de 10.000 mvt. De kans bestaat dat men in een uur rijden geen tegenliggers tegenkomt. Kenmerkend aan een rit door het Noorse landschap zijn de vele bruggen, tunnels en overzetveren die gepasseerd moeten worden vanwege de natuurlijke omstandigheden. Een rit die hemelsbreed in circa 10 minuten afgelegd kan worden loopt door deze obstakels flink op. Voor deze objecten moet vaak tol betaald worden, in het Noors aangeduid als bom. De tolstations heten bomstasjon. Rond de grotere steden ligt vaak een cordon van tolpoorten. Die inkomsten die uit de tolkosten worden gegenereerd, worden gebruikt om bestaande infrastructuur te verbeteren of nieuwe aan te leggen, zoals het vervangen van veerverbindingen door bruggen, tunnels of nieuwe wegen. Een aantal wegen, bruggen en/of tunnels zijn in het winterseizoen onbegaanbaar vanwege sneeuwval. Boven de poolcirkel kan er vanaf de herfst tot ver in mei nog sneeuw liggen, vandaar dat in deze periode spijkerbanden verplicht zijn.
  • De hoogste klasse wegen zijn de Europawegen, Europavei. Op de bewegwijzering verschijnen zij met E-nummer in witte letters op een groen achtergrondschild. De 2e klasse wegen zijn de stamwegen, Stamvei. Deze stamwegen zijn wegen van hoog nationaal belang en zijn te vergelijken met de Nederlandse N-wegen met cijfers onder de 100, zoals de N9 en N34. Stamwegen verschijnen met hun rijkswegnummer in het wit op een groen achtergrondschild. De 3e klasse wegen zijn de rijkswegen, Riksvei. Deze verschijnen in het zwart op een wit achtergrondschild. Deze drie typen wegen zijn allen in beheer en onderhoud van het Rijk, de Statens Vegvesen. Naast de rijkswegen kent Noorwegen ook wegen in beheer en onderhoud van de provincies, de Fylkesvei. Deze komen niet voor op de bewegwijzering.
  • De maximumsnelheid binnen de bebouwde kom is 50 km/h, alhoewel men op enkele wegen ook snelheden van 40 km/h tegenkomt. In verblijfsgebieden wordt steeds vaker een maximumsnelheid ingesteld van 30 km/h. Buiten de bebouwde kom geldt standaard een maximumsnelheid van 80 km/h, uitgezonderd op enkele rijkswegen en nationale hoofdwegen waar 90 km/h of zelfs 100 km/h geldt. Autobussen en auto’s met aanhangwagen zijn beperkt tot 80 km/h en auto’s met een aanhangwagen of caravan die ongeremd zijn en meer dan 300 kg wegen mogen niet harder dan 60 km/h. (bron : Wikipedia)